Kurz německého jazyka – je tato metoda učení se německého jazyka nejspolehlivější a nejdostupnější?

kurz německého jazyka

Žijeme v době, kdy se na planetě mluví několika stovky, ba i tisíci různých jazyků. Přes ty četné jazyky se ale pořád o osobě, která mluví 2 nebo více jazyky říká, že je nadprůměrně nadaná. Díky čím dál většímu počtu dostupných kurzů německého jazyka se však i vy můžete naučit jiný jazyk a stát se členem vybrané skupiny, která mluví více než jedním jazykem. Pokračujte ve čtení, protože vám v následujícím textu představíme, jak vypadá kurz německého jazyka, jaké jsou výhody a nedostatky takového způsobu učení se a jestli existuje způsob vyhnout se jazykovému kurzu a naučit se německy úplně jiným způsobem.

němčina pro začátečníky

Proč je bilingvismus důležitý?

Dříve, než vás seznámíme s výhodami a nedostatky kurzu německého jazyka, chceme vám ukázat, proč je důležité umět jiný jazyk.

Umění nějakého cizího jazyka vám umožňuje vnímat svět z různých perspektiv. Lidé s pokročilou znalostí dvou jazyků jsou kreativnější. Ta kreativita jim otevírá dveře k úspěchu.

Vedle toho, bilingvní lidé mají schopnost snadněji a rychleji řešit problémové úkoly. Je to zároveň nejčastější důvod, proč jednotliví rodiče zapisují své děti do jazykových kurzů již od malých nohou. Většina jazykových škol se však nemůže pochlubit velkým počtem nejmladších účastníků.

Bilingvismus vám také umožňuje poznat různé kultury a být tolerantnější vůči různorodostem. Stejně tak, umění dvou jazyků vám umožní ochránit své kořeny, pokud máte vícenárodnostní původ.

Dokonce i pokud se cizí jazyk začnete učit v pozdějším věku, stále ještě budete moct dosáhnout stejné úrovně znalosti, jako kdybyste se začali učit v dětství.

kurz německého jazyka

Standardní kurz německého jazyka v jazykových školách

Poptávka po němčině je čím dál vyšší, protože zaměstnavatelé po svých zaměstnancích vyžadují povinnou znalost tohoto evropského jazyka. Proto je kurz němčiny skvělou příležitostí pro všechny začátečníky, kteří si ji přejou ovládat.

Kurz německého jazyka je koncipovaný tak, že se výuka provádí ve skupinách. Každý účastník kurzu německého jazyka má stejné podmínky.

Na konci kurzu všichni účastníci skládají test a ti, kteří jím úspěšně projdou, dostávají uznaný certifikát. Je to velkou výhodou, protože certifikát může být hodnocen při ucházením se o práci v budoucnu, nebo povýšením ze současné pracovní pozice na lépe placenou pozici.

Nějaké jazykové školy nabízejí také online kurz německého jazyka. Tak se můžete učit německy, kdekoliv máte přístup k počítači a k internetu, ať už je to z domova nebo z kanceláře.

Online kurzy rozumí použití určitých platform a virtuálních učeben, které byly vytvořeny speciálně k učení se německého jazyka na dálku.

němčina pro začátečníky a samouky

Velkým nedostatkem, kvůli kterému se mnozí odmítají zapsat do kurzu německého jazyka, jsou předem stanovené termíny. Většině potenciálních účastníků takový rozvrh nevyhovuje. Dalším nedostatkem je samozřejmě cena, kterou si mnozí nedokážou zaplatit.

Navíc, kurz německého jazyka trvá měsíce. Někdy vám to bude trvat přes 4 měsíce, než ovládnete jednu úroveň, zatímco jsou kurzy většinou rozděleny do 6 úrovní. Základní úroveň německého jazyka je úroveň A1.

Němčina na úrovni A1 vám umožní porozumět a použít určité německé fráze, výrazy a celkem jednoduché věty. Budete se umět představit a položit lidem dotazy týkající se nich samých. Německý jazyk na úrovni A1 nabízí lidem příležitost domluvit se se svými spolubesedníky jednoduchým způsobem. Pokud nesložíte úroveň A1, není možné pokračovat v další výuce, protože se němčina musí učit postupně. Po úrovni A1 následuje dalších 5 úrovní:

  • A2 – Na této úrovni jste schopni porozumět často používaným frázím a výrazům;
  • B1 – Jste schopni jednoduše a souvisle se vyjadřovat o známých a osobních zájmových sférách;
  • B2 – Úroveň, na které jste schopni porozumět komplexnějším textům o konkrétních a abstraktních tématech;
  • C1 – Jste schopni s lehkostí porozumět širokému spektru obtížných a delších textů a také implicitním významům;
  • C2 – Plynulé ovládání cizího jazyka.
jak se naučit německy

Intenzivní kurz německého jazyka

Vedle standardních a online kurzů, existuje také zrychlený, tj. intenzivní kurz německého jazyka. Tento kurz německého jazyka je určen všem těm, kteří se chtějí naučit co nejvíce za co nejkratší dobu. V rámci tohoto kurzu se učí základní německé fráze, které vám pomůžou v běžných situacích. Tyto německé fráze jsou zajímavé a můžou obohatit vaši slovní zásobu.

Učení německého jazyka na tomto kurzu si také klade za cíl obnovit předchozí znalost jazyka, pokud jste se ho učili dříve.

Je navíc vhodný pro ty, kteří se chtějí za pouhých pár měsíců naučit základy, které potřebují k práci, studování nebo k dalším zdokonalování.

Je určen i těm, kteří nemají dostatek volného času, ale chtějí investovat do sebe a svého dalšího vzdělání.

Stejných, pokud ne i lepších výsledků, si můžete dosáhnout s další metodou, která nabývá čím dál větší popularity – je to kouzelná 2týdenní metoda učení se německého jazyka Lernelingu. Díky této metodě nebudete potřebovat jazykový kurz.

Využijte tuto jedinečnou příležitost a naučte se německy rychle a snadno, bez moc úsilí!